Dotacje na targi i misje gospodarcze dla małopolskich firm

XH9761OM6J

Dotacje na targi i misje gospodarcze dla małopolskich firm

Ruszyły już dotacje na targi i misje gospodarcze dla małopolskich firm: działanie 3.3.2 AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA MAŁOPOLSKICH MŚP. Celem działania jest zwiększenie aktywności międzynarodowej małopolskich przedsiębiorstw sektora MŚP.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE?
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy , którzy chcą zrealizować inwestycję na terenie województwa małopolskiego, co oznacza, że oddział, siedzibę, miejsce prowadzenia działalności można zarejestrować we właściwym rejestrze po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
Co do zasady:
• Mikroprzedsiębiorstwo – zatrudnia nie więcej niż 10 osób,
• Małe przedsiębiorstwo – zatrudnia od 10 do 49 osób,
• Średnie przedsiębiorstwo – zatrudnia od 50 do 249 osób.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ ŚRODKI?
W ramach projektu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia, które mają na celu umiędzynarodowienie ich działalności, poprzez przygotowanie i wdrożenie planu działalności międzynarodowej lub wdrożenie planu działalności międzynarodowej.
Wdrożenie planu działalności międzynarodowej może polegać na realizacji m.in. następujących działań:

  • doradztwo dotyczące strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,
  • doradztwo dotyczące określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie)
  • doradztwo w zakresie opracowania koncepcji marki/wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym, np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynkach zagranicznych,
  • doradztwo w zakresie dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (w tym, np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług),
  • doradztwo oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu lub usługi na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),
  • udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zagranicą.

Projekt nie może polegać wyłącznie na opracowaniu planu działalności międzynarodowej. Warunkiem otrzymania wsparcia jest przedstawienie planu działalności międzynarodowej na etapie wnioskowania o dofinansowanie

JAKIE SĄ KWOTY WSPARCIA?

Poziom dofinansowania:
• 50% dofinansowania do inwestycji.
Wielkość dofinansowania:
• maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi – 200 000,00 zł.
Dofinansowanie będzie przekazywane przedsiębiorstwom w formie refundacji.

TERMINY:
Nabór wniosków będzie trwał: od 30 marca 2016r. do 31 stycznia 2017r.
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – kwiecień 2017r.

Chcesz uzyskać dotacje na targi i misje gospodarcze – nie czekaj! Skontaktuj się z nami!
Chcesz dowiedzieć się więcej?
napisz do nas biuro@foresightgroup.pl lub zadzwoń +48 535 530 995