Dotacje na założenie działalności

Dotacje na założenie działalności

Każda przedsiębiorcza osoba planująca założenie własnej firmy może ubiegać się o dotację z urzędu pracy. Pozyskanie środków jest stosunkowo łatwe i szybkie. Wystarczy, że złożysz wniosek do urzędu pracy, a pieniądze możesz uzyskać już po 30 dniach. Dodatkowym plusem tego typu dotacji jest to, iż jest to dofinansowanie bezzwrotne, na poziomie 100% wydatków.

Jednak przed zgłoszeniem się po dofinansowanie do urzędu pracy zapoznaj się z kilkoma zasadami:

Kwota dotacji

Maksymalna wysokość dotacji jaką możesz otrzymać w 2016 roku wynosi 22 000 złotych brutto (drobne różnice mogą się pojawiać w zależności od powiatu, w którym składasz wniosek).

Wniosek

Jeśli ubiegasz się o przyznanie dotacji musisz złożyć wniosek na obowiązującym w Urzędzie formularzu wraz z wymaganymi dokumentami oraz oświadczeniami znajdującymi się na stronie Powiatowego Urzędu Pracy.

Twój wniosek o dofinansowanie musi zawierać:

 • Twój adres i dane,
 • kwotę wnioskowanego prze Ciebie dofinansowania,
 • rodzaj działalności gospodarczej, jaką zamierzasz podjąć oraz krótka charakterystyka rynku,
 • dokładny wykaz wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania, jakie są przeznaczone zwłaszcza na zakup urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług oraz materiałów reklamowych, pokrycie kosztów jakie poniesiesz w związku z otrzymaniem pomocy prawnej, konsultacji oraz wszelkie formy doradztwa, jakie wiążą się z podjęciem działalności gospodarczej,
 • przewidywane przychody, które osiągniesz w trakcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • formę zabezpieczenia kwoty dotacji, w przypadku niedotrzymania warunków umowy.

 

Do takiego wniosku koniecznie musisz dołączyć oświadczenia, które szczegółowo zostały opisane w regulaminie oraz na stronie Powiatowego Urzędu Pracy.

Kto może pozyskać dotacje na założenie działalności?

O dotacje mogą ubiegać się osoby bezrobotne, które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Dodatkowo jeśli spełniasz, poniższe warunki, masz zwiększone szanse na uzyskanie dofinansowania:

 • podejmujesz działalność po raz pierwszy,
 • jesteś bezrobotny co najmniej 3 miesiące,
 • przed rejestracją w Urzędzie Pracy nie zostałeś zwolniony z pracy ze swojej winy (art. 52 Kodeksu Pracy).

Na co można przeznaczyć środki?

Pieniądze na założenie własnej firmy możesz przeznaczyć na:

 • zakup maszyn, urządzeń oraz wyposażenia niezbędnego do utworzenia miejsc pracy w Twojej firmie, np. w przypadku chęci założenia firmy programistycznej – zakup laptopa, telefonów do celów programowania i zakup licencji.
 • zakup towaru do sprzedaży, np. w przypadku chęci założenia sklepu internetowego z ubraniami możesz zakupić ubrania, które będziesz sprzedawał,
 • zakup materiałów oraz surowców, np. w przypadku, gdy chcesz założyć warsztat samochodowy, możesz kupić różnego rodzaju oleje, świece, płyny chłodnicze,
 • reklamę, np. zakup wizytówek, plakatów, szyldu reklamowego, strony internetowej,
 • koszty, jakie poniesiesz w związku z otrzymaniem wparcia prawnego, opinii oraz wszelkie formy doradztwa, jakie wiążą się z podjęciem działalności gospodarczej.

Na co nie można przeznaczyć środków:

Środki na podjęcie działalności nie możesz przeznaczyć na:

 • udziały w spółkach,
 • koszty związane z planowanym przejęciem w części lub całości od osób trzecich aktualnie prowadzonej działalności,
 • zakup nieruchomości (m.in. gruntu i praw użytkowania wieczystego gruntu, budynków, lokali), urządzeń, maszyn oraz towarów na zasadach leasingu bez opcji wykupu,
 • remonty, adaptacja lokalu oraz inwestycje (wydatki inwestycyjne, które obejmują koszty budowy oraz kapitalnych remontów),
 • wynagrodzenia zatrudnianych przez Ciebie pracowników,
 • finansowanie przez Ciebie szkoleń,
 • opłaty związane z rejestracją przez Ciebie działalności gospodarczej i jej bieżącym funkcjonowaniem (np. opłaty składek ZUS, abonamenty),
 • kaucje, koszty dzierżawy, czynsze,
 • opłaty skarbowe i administracyjne, opłaty związane z podatkami, koncesje,
 • zakup przez Ciebie akcji, obligacji,
 • zakup przez Ciebie nieruchomości, gruntów,
 • zakup samochodu lub pojazdu przy usługach transportu drogowego,
 • zakup samochodów osobowych, z wyjątkiem:
 1. samochodów z jednym rzędem siedzeń plus przestrzeń ładunkowa,
 2. samochodów mających więcej niż jeden rząd siedzeń pod warunkiem, że część przeznaczona do przewozu ładunków jest dłuższa od części osobowej, jeśli wykorzystanie samochodu pozostaje w bezpośrednim związku z profilem wykonywanej działalności,
 • zakup przez Ciebie paliwa,
 • koszty transportu,
 • dokonywanie zakupów od współmałżonka, osób pozostających z bezrobotnym we wspólnym gospodarstwie domowym oraz od osób z pierwszej linii pokrewieństwa, tj. rodziców, dziadków, dzieci i rodzeństwa,
 • zakup mebli (jeżeli siedzibą Twojej działalności jest miejsce zamieszkania lub zameldowania).

Umowa o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie jest podpisywana po pozytywnej ocenie Twojego wniosku. Możesz założyć działalność już dzień po podpisaniu umowy. Najważniejszym zapisem w umowie, którego musisz dotrzymać jest to, iż utrzymasz swoją firmę w ciągu 12 miesięcy. W praktyce oznacza to, iż terminowo będziesz opłacał ZUS i US przez 12 miesięcy.

Zabezpieczenie umowy

Każda umowa o dofinansowanie musi zostać zabezpieczona. Najczęstsze formy zabezpieczenia to: weksel z poręczeniem wekslowym (aval), blokada rachunku bankowego i gwarancja bankowa.

Zarówno blokada na rachunku, jak i gwarancja bankowa jest mało opłacalnym rozwiązaniem, gdyż musisz w związku z nimi ponieść koszty – oznacza, że musisz utworzyć blokadę na swoim koncie na kwotę 20 tys. zł + odsetki. Nie jest to opłacalne. Najtańszą formą zabezpieczenia umowy jest weksel z poręczeniem wekslowym, które muszą złożyć co najmniej 2 osoby, które mają dochód powyżej minimalnej krajowej.

Pamiętaj!

Jeśli otrzymałeś środki na podjęcie działalności gospodarczej jesteś zobowiązany do wykorzystania otrzymanych pieniędzy zgodnie z tym, co zapisałeś we wniosku. Jeśli chcesz zmienić kwoty wydatków powinieneś zwrócić się z taką prośbą do PUP.

 

Jeśli masz pomysł na swój biznes – nie czekaj! Załóż własną firmę!

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, napisz do nas biuro@foresightgroup.pl lub zadzwoń +48 535 530 995