Migam.org

About This Project

– stworzenie budżetu projektu
– wniosek do PFRON i przyznanie dofinansowania
– rozliczenie finansowe projektu
– wsparcie merytoryczne z zakresu finansów
– harmonogram, kosztorys i analiza finansowa do konkursu
– analiza opłacalności projektu
– stworzenie polityki cenowej

Date
Category
Dotacje, Rozliczenie