dotacje unijne Tag

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 3.3 INNOWACJE W MŚP Celem działania jest wzmocnienie potencjału sektora MŚP na Mazowszu, przede wszystkim w zakresie wprowadzania na rynek nowych produktów lub usług oraz wdrażania innowacji. Wsparcie...

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 3.2 Innowacje w MŚP  Celem konkursu będzie uzyskanie wsparcia na projekty koncentrujące się na pozyskaniu i implementacji innowacji produktowych i procesowych z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako...

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 1.5 INWESTYCJE ZACHODNIOPOMORSKICH PRZEDSIĘBIORSTW WSPIERAJĄCE ROZWÓJ REGIONALNYCH SPECJALIZACJI ORAZ INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI, TYP I   Celem działania jest zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP.  KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE? O...

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 3.4.4. DOTACJE DLA MŚP  Celem działania jest wzmocnienie konkurencyjności sektora małopolskich MŚP. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE? O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro-, małe...