Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go to Brand

7YY0E14ENJ

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go to Brand

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

3.3.3 WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND

  Celem działania jest wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw sektora MŚP poprzez internacjonalizację ich działalności gospodarczej. Wsparcie skierowane zarówno dla początkujących eksporterów, jak i przedsiębiorstw z wieloletnią tradycją w tym obszarze, posiadających innowacyjny produkt/usługę, prowadzących samodzielną działalność badawczo-rozwojową, lub które zakupiły/wdrożyły odpowiednie rozwiązania innowacyjne.

Celem realizacji poddziałania jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z różnych, indywidualnie dopasowanych narzędzi wsparcia internacjonalizacji: spotkania match-makingowe w celu pozyskania nowych partnerów biznesowych, spotkania i seminaria branżowe, misje przyjazdowe kontrahentów, działania edukacyjne, publikacje w mediach branżowych, działania marketingowe, prezentacja na wspólnych stoiskach targowych.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE?
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy.
Co do zasady:

 • Mikroprzedsiębiorstwo – zatrudnia nie więcej niż 10 osób,
 • Małe przedsiębiorstwo – zatrudnia od 10 do 49 osób,
 • Średnie przedsiębiorstwo – zatrudnia od 50 do 249 osób.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ ŚRODKI?

 • usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych tj. koszty: diet, noclegów, przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejscowej, innych niezbędnych wydatków związanych z tymi podróżami takich jak opłaty za: uzyskanie wiz, bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe;
 • transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych tj. koszty: zakupu usług w zakresie transportu i ubezpieczenia za granicą oraz na terytorium RP osób (pracowników wnioskodawcy i innych osób uczestniczących w realizacji projektu, w tym uczestników przyjazdowej misji gospodarczej) oraz eksponatów, odprawy celnej i spedycji, bagażu i nadbagażu,
 • rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;
 • organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie, w tym w szczególności koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie, w tym koszty zakupu gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy stoiska wystawowego;
 • reklamy w mediach targowych;
 • udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;
 • organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej,
 • wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu;
 • zakupu usług tłumaczenia;
 • zakupu usług kateringowych;
 • zakupu usług hotelowych dla uczestników przyjazdowej misji gospodarczej;
 • informacyjno-promocyjne projektu tj. koszty: nabycia lub wytworzenia oraz instalacji elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki, tj. przede wszystkim panelu promocyjnego MPG , nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki,
 • przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych,
 • przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy,
 • produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych;

JAKIE SĄ WARUNKI?

Przedsiębiorca, który chce wziąć udział w konkursie musi wybrać odpowiedni branżowy program promocji oraz spełnić jego minimalne warunki:

– Sprzęt medyczny (link);
– Kosmetyki (link);
– IT/ICT (link);
– Jachty i łodzie (link);
– Meble (link);
– Polskie specjalności żywnościowe (link);
– Sektor usług prozdrowotnych (link).

JAKIE SĄ KWOTY WSPARCIA?
Poziom wsparcia:

 • mikroprzedsiębiorstwo – z woj. mazowieckiego 80% dofinansowania, z pozostałych województw 85% dofinansowania
 • małe przedsiębiorstwo – 75% dofinansowania
 • średnie przedsiębiorstwo – 60% dofinansowania

Wielkość dofinansowania:
maksymalna wartość projektu wynosi – 1 000 000,00 zł.

TERMINY:       

II nabór:

14.11.2016 r. – 16.12.2016 r.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą kwalifikującym się do projektu wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go to Brand nie czekaj! Skontaktuj się z nami!

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?
napisz do nas biuro@foresightgroup.pl lub zadzwoń +48 535 530 995